Dagliga verksamheten

Här kan du följa den dagliga verksamheten. Varje dag läggs det ut bilder under verksamhetens gång, allt för att du skall se att din hund har det bra när du är på arbetet.